Τμήμα Κοριτσιών Εκτός Συναγωνισμού 2-3 Κ18 (πρώην Κορασίδων 2-3)

Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 εκτός Συναγωνισμού 2 (πρώην Κορασίδων Ε.Σ. 2) – Α΄ Φαση – Β΄ Όμιλος


Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 εκτός Συναγωνισμού 2 (πρώην Κορασίδων Ε.Σ. 2) – Β΄ Φαση – Δ΄ Γκρουπ (θέσεις 19 – 24)

Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 εκτός Συναγωνισμού 3 (πρώην Κορασίδων Ε.Σ. 3) – Α΄ Φαση – Α΄ Όμιλος

Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 εκτός Συναγωνισμού 3 (πρώην Κορασίδων Ε.Σ. 3) – Β΄ Φαση – Γ΄ Γκρουπ (θέσεις 13 – 18)